Zelenenoviny.cz
Vysočiny

Velké Meziříčí se zapojilo do programu předcházení vzniku odpadů

17.9.2018 | Velké Meziříčí

Město Velké Meziříčí se zapojilo do Operačního programu životního prostředí a získalo dotaci na nákup kompostérů. Ty budou umístěny po celém městě. Občané je mohou využívat na textilní a biologický odpad, který dříve končil na skládce. Bio odpad mohou obyvatelé používat na své zahrádce.


Operační program životního prostředí 2014 - 2020

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního -  programu Životní prostředí.

Město Velké Meziříčí získalo dotaci z Operačního programu životního prostředí 2014 – 2020 na pořízení 300 kusů kompostérů pro občany města a jeho místních částí, dále 7 kusů kompostovacích sil, která budou umístěna na veřejných prostranstvích v místních částech Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice a Mostiště a 2 kusů nádob na textil.

V domácnostech bude kompostován rostlinný bioodpad z kuchyní a ze soukromé zeleně. Kompost bude využíván občany k aplikaci na své pozemky. Sesbíraný textil bude použit pro další využití, aby nedocházelo k jeho ukládání na skládku.

Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 215,42 t/rok.

Výběrové řízení na dodavatele kompostérů již proběhlo a kompostéry by měly být dodány do konce měsíce září. Poté budou kompostéry přihlášeným zájemcům vydávány na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce a darovací smlouvy.

Kompostéry jsou dotovány z 85 %. Každý zájemce proto doplatí zbývajících 250 Kč. Pokud chcete mít i vy na své zahradě nový kompostér, přihlaště se na odboru životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí u Bc. Fialkové, tel: 566 781 083. Podmínkou je vlastnictví (případně užívání) zahrady ve Velkém Meziříčí nebo v jeho místních částech, kde lze kompostovat biologicky rozložitelný odpad a tím snižovat množství odpadu ukládaného na skládce.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Velké Meziříčí

Foto: PixabayReklama

Reklama:

Zelené noviny na Facebooku: