Zelenenoviny.cz
Vysočiny

Nová alej kaštanů, lip a javorů byla vysázena u Horní Cerekve

5.3.2021 | Hornocerekvický zpravodaj

Koncem minulého roku vznikla v Holejtnách podél cesty k vysílači Martinská alej. Jméno dostala po světci, protože byla vysázena převážně okolo jeho svátku.


Při sázení byli zastoupeni včelaři, myslivci, hasiči, rodiny z  mateřského centra Klubíčko, velmi aktivně se zapojili i „sousedé“ z Bezděčína. Průběžně se tam pohybovalo i množství dětí, což bylo příznačné pro název této aktivity SÁZÍME BUDOUCNOST.

 

Tento projekt byl totiž vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství, individuálním dárcům veřejné sbírky a partnerům iniciativy Sázíme budoucnost. Díky patří i vlastníkům dotčených pozemků.

 

Horní Cerekev je obec s přibližně 1800 obyvatel v okrese Pelhřimov. 

 

Místní dobrovolníci zvou všechny občany k  výletu a procházce Martinskou alejí, která přinese kromě krásy mladých stromků také úžasný výhled do krajiny na pomezí Čech a Moravy, klid a pohodu. V aleji zasázeli hned několik druhů stromů - kaštany, lípy a javory.
A kdo bude mít chuť, může si na stromcích přečíst tajný vzkaz z barevných písmen nebo citáty  – jak jinak, než o stromech a jejich spojení s našimi životy.

 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Hornocerekvický zpravodaj

Foto: MC Klubíčko

 

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama: