Zelenenoviny.cz
Vysočiny

Přírodní učebna v Novém Městě na Moravě je oblíbeným místem

8.10.2019 | Sdružení Krajina

Členové sdružení Krajina chtějí rozšířit přírodní učebnu v lokalitě Hrnečnice v Novém Městě na Moravě, kterou budují už několik let. Na oblíbeném výletním místě tak budou návštěvníci moci pozorovat vzácné živočichy a rostliny. 


Hrnečnice je krásné místo tvořené soustavou tůní v těsné blízkosti novoměstského koupaliště. Je hojně navštěvovaným výletním místem, neboť přímo navazuje na nově zbudovanou turistickou stezku vedoucí z Nového Města na Moravě k rybníku Koupaliště.

 

Co je v učebně k vidění

Děti z novoměstské základní školy už lokalitu navštěvují a učí se zkoumat, pozorovat, objevovat a pečovat o toto zajímavé území. V místních tůních se daří obojživelníkům, vyskytuje se tu např. čolek horský nebo skokan ostronosý. Nyní je v plánu doplnit do tohoto kousku přírody broukoviště, plazník, hmyzí hotel, vyvěsit budky pro ptáky a netopýry a instalovat nové infopanely s dalšími zajímavými informacemi o lokalitě.

 

Projekt rozšíření učebny

Plány na rozšíření učebny podpořilo Nové Město, ale tyto peníze nestačí. Proto se sdružení rozhodlo zkusit štěstí na Startovači s projektem Pro šťastnější děti, žáby a brouky. Tam se dosud podařilo nashromáždit potřebnou částku 30 000 Kč a kampaň stále pokračuje. 

 

Historie učebny

V roce 2015 se začalo s revitalizací přírodně zajímavé lokality Hrnečnice u Nového Města na Moravě, a tím byly položeny základy přírodní učebny. A jak to pokračovalo? Každoročním kosením louky, zbudováním dvou malých tůní nebo třeba vykácením náletových dřevin. 

 

O Sdružení Krajina

Sdružení Krajina je činné především v péči o krajinu, ochraně živočichů a rostlin, biologických průzkumech a také poradenství a informování veřejnosti. Pracují zde zaměstnanci, členové, dobrovolníci, brigádníci a místní obyvatelé. Sídlo Sdružení Krajina se nachází na území CHKO Žďárské vrchy a pravidelně působí na území čtyř krajů (Vysočina, Pardubický, Olomoucký a Jihomoravský). 

 

Redakčně upraveno.

 

Zdroj: Sdružení Krajina 

Foto: pixabay

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama: