Zelenenoviny.cz
Vysočiny

Vysočina podporuje, ale i usměrňuje turisty při pohybu v přírodě

10.5.2022 | Kraj Vysočina

Kraj Vysočina zve milovníky přírody na jarní výlety do přírody. Připravil pět projektů pro turisty a hlavně pro ochranu přírody, které budou v průběhu letošního roku kompletně dokončeny.

 


Na jaře vyráží do přírody zvýšený počet turistů, ale i rekreačních návštěvníků. Kraj Vysočina spravuje na svém území 77 přírodních rezervací, 117 přírodních památek a 85 evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 a může se pochlubit různými zajímavostmi ve floře i fauně.

 

V rámci pěti projektů na návštěvnickou infrastrukturu chce Kraj Vysočina mimo jiné usměrnit návštěvníky při pohybu ve zvláště chráněných územích tak, aby volili vhodnější přístupové cesty. Tím dojde k menší zátěži sešlapem, kterému je často vystavena například bledule jarní během jarního květu. Dále kraj plánuje umisťovat informační panely v přírodních památkách, přírodních rezervacích a evropsky významných lokalitách napříč celým krajem. Informační panely budou sloužit k interpretaci přírodních hodnot na těchto lokalitách.

 

Díky prvnímu projektu s názvem Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina bude zajištěno označení 22 evropsky významných lokalit (umístěno bude 189 prvků značení) a dojde k instalaci 34 informačních panelů.

 

Realizace druhého projektu s názvem Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – informační panely v přírodních rezervacích a přírodních památkách přispěje k instalaci dalších informačních panelů na 33 zvláště chráněných územích. Umístěno bude celkem 49 informačních panelů.

 

Třetí projekt s názvem Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – umístění interaktivních prvků a lávky na území vybraných přírodních památek řeší umístění interaktivních prvků (hra pro děti) v přírodních památkách: Koupaliště u Bohuslavic, Rašelinné jezírko Rosička, Horní Mrzatec a Rybníky V Pouštích. Dále bude z projektu vybudována lávka na území přírodní památky Pstruhovec.

 

Cílem čtvrtého projektu s názvem Ptačí pozorovatelna v přírodní památce Starý Přísecký rybník je vybudování ptačí pozorovatelny v blízkosti rybníka Starý Přísecký na Jihlavsku.

 

Z posledního projektu na Bystřicku s názvem Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – lávka a chodníky na území přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka už byly v roce 2021 vybudovány dva povalové chodníky v místech výskytu zvláště chráněné bledule jarní, letos bude následovat oprava jedné lávky.

 

Celkové investice dosáhnou částky 4 060 364 korun s využitím dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Kraj Vysočina

Foto: tamtéž

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama