Zelenenoviny.cz
Vysočiny

Ekocentrum Chaloupky v Balinách vybudovalo nové učebny

23.6.2021 | Kraj Vysočina

Centrum ekologické výchovy v Balinách přímo v přírodním parku na říčce Balince může díky rekonstrukci nabídnout především dětem nové odborné učebny pro přírodovědné obory a řemeslnou dílnu pro rukodělné činnosti.

 


Konec května v Balinách patřil slavnostnímu představení zrekonstruovaného křídla usedlosti. Díky rekonstrukci vznikly v pravém křídle čtyři specializované a zároveň bezbariérové učebny. Tři učebny se zaměřují na odborné přírodovědné obory a jedna se věnuje řemeslu.

 

Ekologické středisko Chaloupky v Balinách u Velkého Meziříčí chce otvírat dětem, mládeži i dospělým tajemství přírody, posilovat jejich znalosti a dovednosti, které vedouk k respektu k přírodě.  – centrum pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

 

Nov půdní laboratoř je vybavená pomůckami pro pozorování půdních živočichů, ve vodní laboratoři najdeme akvária, pomůcky pro pokusy s vodou, modely ryb, obojživelníků a plazů. V biosférické laboratoři nalezneme modely živočichů i faunária - přenosné plastové boxy pro pozorování a dočasný chov různých druhů bezobratlých živočichů. V učebnách, které mají přiblížit přirozený život v půdě i ve vodě, nešetřili pedagogové fantazií a dětem připravili řadu praktických pomůcek. Některé si vyžádaly řadu dní „zrání“ a líhnutí. Poslední řemeslná učebna učí děti manuální zručnosti a práci se dřevem.

 

V řemeslných dílnách jsou připraveny pro malé kutily nastavitelné ponky s ručním nářadím. Počítá se s tím, že děti si zde budou moci vyřezávat vlastní výrobky a poznávat v praxi vlastnosti dřeva i dalších výrobních materiálů.

 

Mimo učebny získala usedlost šatny, hygienické zázemí pro žáky i kabinet pro lektory. Ekocentrum v Balinách učí již 30 let malé i velké zájemce řeči přírody. 

 

Středisko Baliny prochází postupnou rekonstrukcí od roku 2017. Cílem investora a provozovatele, kterým je školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání Chaloupky, je nejen zachránit chátrající objekty, ale také nabídnout veřejnosti pestré trávení volného času, zvýšit kvalitu zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání a zapojit se do sociálního podnikání.

 

 „Týmu kolem ředitele zařízení Josefa Zeťka se dlouhodobě daří prosazovat nejen v oblasti environmentální výchovy originální projekty, které pomáhají zatraktivnit ekologickou výuku, ale dbají i na přístupnost svých aktivit. V tomto případě doslova, protože celé centrum je bezbariérové, vzdušné a otevřené. Oceňuji i atraktivnost vybavení jednotlivých učeben, originalitu a osobitost výukové zahrady,“ uvedla při návštěvě zařízení náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

 

Kromě toho provozuje středisko sociální službu sociální rehabilitace Klub Lebeda a nabízí  programy sociálně-terapeutické pro osoby se speciálními sociálními potřebami. Pro tuto oblast využívá metody zahradní terapie ve svých přírodních zahradách. 

 


Redakčně upraveno.

Zdroj: Kraj Vysočina

Foto: Chaloupky.cz

 

 

 

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama: