Zelenenoviny.cz
Vysočiny

Jejich srdce mají blízko k přírodě, snaží se jí pomáhat

25.11.2020 | Zelené srdce

Spolek Zelené srdce z.s. se sídlem v Humpolci vznikl s cílem ochrany drobných památek, krajiny a přírody,  vztahu člověka k nim, ale také vztahu člověka k člověku.

 


 

Heslem sdružení Zelené srdce je: „Každý může pomáhat.“  Nezáleží na tom, zda je podpora finanční, materiální nebo morální. Záleží na tom, že se člověk rozhodne nebýt lhostejný ke světu kolem a pomoci. I ten nejmenší skutek, i jedna koruna, či jedno slovo je mnohem víc než miliony úmyslů.  I ta nejmenší pomoc může pomoci zachránit kousek přírody,  ohroženou památku a nebo lidské štěstí.

                                                      

Sdružení Zelené srdce má působnost v kraji Vysočina, ale pracuje především v okresech Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Jihlava. Jeho činnost můžeme sledovat na jejich webových stránkách nebo facebooku.

 

Spolek pracuje nyní ve čtyřech programech:

 

Zapomenuté studánky -  snaží se mapovat studánky a zaznamenávat jejich historii.  Ty zapomenuté studánky postupně obnovovat znovu do krásy.

 

Zapomenutí svědkové – snaží se mapovat zejména drobné církevní památky (kříže, Boží muka, kapličky apod.) ve volné krajině.  Zapomenuté se snaží obnovovat a udržovat.   

  

Archa –  v rámci programu Archa se spolek snaží pomáhat ohroženým druhům rostlin a živočichů, památným stromům a krajině, která je jejich domovem. 

 

Člověk člověku -  podpora akcí jiných organizací na pomoc lidem, kteří pomoc potřebují.        

 

Kromě toho nabízí spolek uspořádání přednášky s promítáním a besedou na vybrané téma, např. zapomenuté studánky, paměť v kameni, ohrožené královny noci, ptačí svět, proč se žáby stěhují, apod. Spolek nabízí také zapůjčení výstav o přírodě a památkách. Panely na určité téma jsou připravené, svým provedením jsou vhodné pro malá muzea, knihovny a také školy. Lze je spojit do větších celků. 

 

Publikační činnost

Dle možností se spolek snaží vydávat propagační tiskoviny, letáky, pohlednice k hotovým projektům. Předseda spolku Pavel Koubek dokonce vydal dvě knihy - Krajem zapomenutých svědků a Krajem zapomenutých studánek. Získat tiskoviny lze na akcích spolku a některé i v informačních centrech v Pelhřimově a Humpolci.

 

Členové spolku vyzývají všechny dobrovolníky, aby se k jejich činnosti připojili nebo aby jim posílali návrhy na to, co je potřeba zachránit - zapomenuté kříže, Boží muka, kapličky a další drobné památky v okrese Pelhřimov. Tipy můžete psát na email: zelenesrdce@atlas.cz. 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Zelené srdce.cz

Foto: Zelené srdce.cz

 

 

 

 

 

 

.                              

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama: