Zelenenoviny.cz
Vysočiny

Jihlava zavedla celoplošné svozy jedlých tuků a olejů

8.8.2018 | Jihlava

Jihlava dlouhodobě usiluje o snížení množství netříděného odpadu. Projekt zaměřen na celoplošné svážení jedlých tuků a olejů odstartoval již v loňském roce. V současnosti je po celém městě umístěno celkem 24 nádob, do kterých je možné odpad umístit.


Třídění odlehčí kanalizaci a čistírně odpadních vod

Od začátku srpna bude po městě rozmístěno 24 nádob, do kterých budou moci občané ukládat použité tuky ideálně v PET lahvích.

Tuky vylévané do odpadu představují riziko pro průchodnost kanalizace. Důvodem je také odlehčení čistírně, tuky komplikují biologické čištění odpadní vody.

Vytříděná a upravená komodita znovu poslouží jako složka pro výrobu biopaliv nebo jako náhrada ropných maziv pro stavební a lesní mechanizace, využití najde i jako zdroj energie pro výrobu elektřiny a tepla.

Do nádob patří výhradně jedlé oleje a tuky, nikoliv například motorové a převodové oleje, vazelíny a další ropné produkty. Nová síť nádob na tuky je určena pouze pro odkládání odpadů z domácností, podnikatelské subjekty si musejí zajistit nakládání s tuky a oleji samostatně.

 

Nádoby budou rozmístěny po celém městě

Nádoby na jedlé oleje a tuky umístíme v těch hnízdech na separovaný odpad, kde jsou dnes červené kontejnery na drobná elektrozařízení. Celkem bude v Jihlavě rozmístěno 24 nádob, po zkušenostech z pilotního projektu to považujeme to za optimální množství. Konkrétní umístění nádob je možné najít na webových stránkách http://www.odpadyjihlavy.cz.

Pilotní projekt svozu jedlých olejů a tuků probíhal v Jihlavě od července 2017 v části města Na Slunci. Za rok fungování pilotního projektu byla z osmnácti nádob vyvezena více než jedna tuna olejů a tuků. Zavedení třídění tuků nebude mít dopad na výši poplatku za svoz odpadu.

I nadále je možné použité jedlé oleje a tuky odevzdávat zdarma na sběrných dvorech a to i v rámci Programu zodpovědného nakládání s odpady (program umožňující obyvatelům snížení poplatku za svoz odpadu).

 

Jihlava patří k městům s nejvyšší mírou třídění odpadů a zároveň nejnižší produkcí netříděného komunálního odpadu. Aktuálně je držitelem dvou ocenění Odpadový Oscar od sdružení Arnika, v loňském roce Jihlava získala ocenění v soutěži O křišťálovou popelnici udělovanou společností Ekokom.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: https://jihlava.cz/jihlava-zacne-plosne-svazet-pouzite-jedle-oleje-a-nbsp-tuky/d-527033/p1=103430

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama: