Zelenenoviny.cz
Vysočiny

Jihlavsko je bohatší o nové zvláště chráněné území U Šeredů

19.4.2024 | Kraj Vysočina

Vzácný mokřad pojmenovaný podle nedaleké osady u obce Zbilidy na Jihlavsku bude v intenzivně obhospodařované krajině dlouhodobě chráněný. Zároveň se předpokládá, že se bude díky odborné péči jeho stav nadále zlepšovat. 


 

Krajští radní schválili vydání nařízení, kterým bude vyhlášeno nové zvláště chráněné území - přírodní památka U Šeredů. Potvrdili tak důležitost ochrany přírody.


Lokalita U Šeredů je typickou ukázkou mokřadních biotopů vázaných na širokou nivu Maršovského potoka a mírné svahy při jejím okraji východně od samot U Šeredů mezi obcemi Jiřín a Zbilidy na Jihlavsku. V závislosti na výšce hladiny spodní vody se zde nachází široké spektrum vzácných biotopů od mokřadních porostů s trvale vysokou hladinou spodní vody až po střídavě vlhké a suché krátkostébelné trávníky. Na tato společenstva je vázán výskyt celé řady zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů, namátkou lze zmínit například ostřici blešní, všivec lesní, toliji bahenní, bekasinu otavní či drobný druh měkkýše vrkoče rašelinného.

 

Kraj Vysočina má aktuálně v péči už celkem 155 zvláště chráněných území, v letošním roce vyčlenil na zajištění péče o ně ze svého rozpočtu 14,8 mil. Kč.

 

Zdroj: Kraj Vysočina

foto: tamtéž

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama