Zelenenoviny.cz
Vysočiny

Kraj Vysočina vyhlásil soutěž na podporu originálních turistických nabídek

19.5.2021 | Vysočina Tourism

Kdo na Vysočině nabízí originální, konkurenceschopné a k životnímu prostředí šetrné nápady v oblasti cestovního ruchu, může se přihlásit do nové soutěže Kraje Vysočina a získat tak finanční podporu pro své aktivity.

 

 

 

 


Pro posílení cestovního ruchu v letošním roce připravil Kraj Vysočina soutěž s názvem ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ, která je určena pro podnikatele a další subjekty působící v cestovním ruchu. Autorům vítězných soutěžních příspěvků je Kraj Vysočina připraven rozdělit 2 miliony korun.

 

Zúčatnit se mohou: Podnikatelé (právnické i fyzické osoby), spolky, ústavy a nadace, zájmové sdružení právnických osob, příspěvkové organizace nezřizované Krajem Vysočina, obecně prospěšné společnosti, svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina.

 

Tématem soutěže je tvorba originálních, konkurenceschopných a k životnímu prostředí šetrných produktů cestovního ruchu s cílem zvýšit atraktivitu kraje vybraným cílovým segmentům návštěvníků. Soutěž má za cíl motivovat k vzájemné spolupráci jednotlivých aktérů, propojení jejich aktivit v území a společné tvorbě komplexní nabídky.

 

Soutěžní příspěvky je možné zasílat do 31. 5. 2021 do 11:00 prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Kraje Vysočina. Projekty je nutné podat prostřednictvím předepsaného formuláře.

 

Nové produkty cestovního ruchu budou hodnoceny dle počtu poskytovatelů služeb přímo zapojených do produktu, počtu pobytových dnů produktu, zapojení regionálních producentů a autenticity produktu významné pro rozvoj cestovního ruchu v destinaci. Vyhlášení a ocenění vítězných soutěžních příspěvků proběhne v průběhu měsíce července.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Vysočina Tourism

Foto: Pixabay

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama: