Zelenenoviny.cz
Vysočiny

Kuňka se vrátila, je slyšet u rybníků na Žďársku

10.4.2020 | Město Žďár nad Sázavou

U rybníku Dívka, ležícího necelé 3 km od Žďáru nad Sázavou můžete najít vzácnou kuňku obecnou. Poznat ji lze především podle jejího typického kuňkání. 


V  České republice žije třináct druhů žab. Ve Žďárských vrších potkáte běžně čtyři. Ono něžné žabí „pu“ vydává jeden z těch druhů u nás vzácnějších. Původcem hlasu je kuňka obecná (Bombina bombina). Jde o docela nenápadnou, méně než 5 cm velkou žabku s šedohnědým zbarvením zad. Nápadné jsou na ní křiklavě oranžové flíčky na bříšku.

Kde je ráj kuňky obecné

Kuňky mají rády osluněné, vegetací hojně porostlé mělké nádrže v teplejších oblastech. V CHKO Žďárské vrchy je najdeme pouze na několika rybnících v okolí Žďáru. Kuňčím rájem je soustava rybníků kolem rybníka Dívka. V roce 2012 byly rybníky Dívka a Mikšovec vyhlášené pro kuňku Evropsky významnou lokalitou (EVL).Odhadem tu žijí stovky jedinců. Druhou lokalitou je Vetelská soustava. Kuněk je tu o poznání méně než na Dívce, i když hospodaření na rybnících je druhu příznivé. Alespoň jeden rybník soustavy je vždy využíván jako plůdkový. To znamená, že je brzy na jaře vypuštěn a potom se pomalu napouští, aby zde byla dobře prohřátá, mělká voda s dostatkem potravy, což vyhovuje jak plůdku ryb, tak kuňkám. V posledních letech býval bez ryb obvykle rybník Návesník, od loňska je to rybník Pobočný. Rozlehlé nádrže s průzračnou vodou jsou nejen pěkným biotopem pro kuňku, ale lákají i ke koupání. Předloni se sem kuňka po letech opět vrátila a její populace začíná pomalu růst.
V poslední době se kuňky začaly šířit i do okolí těchto jádrových lokalit. Ojediněle je tak můžete zaslechnout i na bezejmenném rybníčku u úpravny vod nad Bránským rybníkem nebo na Křivém rybníce za Žďasem a některých dalších.

Jak poznat kuňku?

Žáby jsou ve vodě obratné a pro člověka obvykle není zrovna lehké nějakou ulovit. Můžou zmizet dřív, než je stihneme správně určit. Jak se tedy zjistí, že daný druh na místě skutečně je? Dobře k tomu poslouží právě žabí Ohlasy. Něžné kuňčí hlásky se začínají nesměle ozývat začátkem května. Koncerty začínají už během odpoledne, v  závislosti na počasí se mohou ozývat během celého dne. Končí se západem slunce.

Nejvíce se kuňce líbí v teplých, mělkých tůňkách

Vzhledem k tomu, že kuňka je v naší oblasti velmi vzácná žába, byly pro její podporu v EVL Dívka i v EVL Vetelské rybníky zbudované různě veliké tůňky. Placené byly z  Programu péče o krajinu (PPK), jednoho z dotačních programů Ministerstva životního prostředí. Tůňky dobře poslouží i dalším obojživelníkům, navíc nejsou vůbec špatným prvkem pro zadržení vody v krajině. Z PPK a dalších dotačních programů je může na vhodném pozemku zbudovat kdokoli. Pěkným příkladem mohou být tůňky pod Blátivým rybníkem, vybudované v roce 2019 na pozemku města Žďár. 

 

Redakčně upraveno.

 

Zdroj: Žďárský zpravodaj

Foto: Pixabay

 

 

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama: