Zelenenoviny.cz
Vysočiny

na.co.KOLO / bezplatné sdílení kol nově v Humpolci

28.2.2018 | Humpolak

Sdílená kolaSkupinka našich spoluobčanů se aktuálně aktivně věnuje přípravě a spuštění projektu bezplatného sdílení městských kol v Humpolci, která budou zcela volně k použití občanům města.


 Prioritou zakladatelů přitom je zapojit přímo obyvatele od samého začátku – je záměrem, aby do projektu na.co.KOLO sami nabídli svá kola, která již nevyužívají, a ta by po opravě mohla být znovuuvedena do provozu a mohla by účelně sloužit veřejnosti.

Projekt si klade za cíl rozvíjet systém individuální dopravy a posílit občanskou uvědomělost. Cílová skupina účastníků je velmi rozsáhlá, participovat mohou děti, mládež, dospělí, ale i senioři, tzn. zájemci z řad široké veřejnosti, bez rozdílu věku a pohlaví. Kola mohou využít jak místní obyvatelé, kterým tímto prostředkem zkrátí trasu na určitém úseku cesty např. do školy/práce, tak turisté navštěvující pamětihodnosti a využívající kola delší dobu.

V zájmu organizátorů není pořízení zcela nových kol, ale v součinnosti s občany obstarání použitých kol. Plánovaný projekt má přinášet radost ze svobody pohybu po městě na kole. Bicykly současně ponesou jména významných humpoleckých rodáků, např. Aleš.H, Jindřich.H, Ivan.M.J, Jan.Z, Zorka.S apod. (jména mohou navrhnout zase přímo občané, čímž se aktivně do realizace projektu zapojí).

na.co.KOLO obohatí aktivity týkající se zdravého životního stylu, čisté mobility a využívání volného času občanů. Současně jde – vzhledem k nastaveným charakteristikám projektu – o ekologický počin snižující negativní dopady automobilové dopravy na kvalitu ovzduší a zdraví obyvatel v našem městě a podporující možnosti ekologicky šetrné dopravy a dále sloužící k propagaci města a regionu s důrazem na posílení identity obyvatel s obcí. Mimo uvedené půjde o sociální sondu, zda kola, která budou k dispozici bezplatně, ve městě vydrží.

 

Zvídavé otázky lze zasílat na info@nacokolo.cz nebo novinky najít na https://www.facebook.com/na.co.KOLO/. :) 

zdroj: http://www.humpolak.cz

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama: