Zelenenoviny.cz
Vysočiny

Naučná stezka Bažantnice v Třebíči učí ochraně lesa

1.5.2020 | Lesy ČR

Naučná stezka v okolí Třebíče slouží pro rodinné procházky i k výuce o ochraně lesa.Naučná stezka Bažatnice se nachází na severozápadním okraji Třebíče. Její celková délka je cca 3 km a svým typem je vhodná pro rodinné výlety s dětmi nebo školní výuku. Vede především po upravených lesních cestách. Doba na projití stezky se odhaduje na 1,5 hod.

 

Popis trasy 

Trasa začíná na ulici Račerovická na okraji Třebíče, po které vede cca 450 metrů než uhýbá doleva (a po chvíli doprava) a po silničce obchází budovy. Vzápětí silnička přechází na lesní cestu, tvořící okruh polesím.

U severovýchodního oblouku stezky rostou památné stromy Čtyři duby v Bažantnici, stezka dále vede k rybníčku napájeného Račerovickým potokem. Poslední zastávka je umístěna v altánu, kde si lze zkontrolovat správnost určení živočichů a rostlin zobrazených na informačních tabulích.

Trasa také prochází alejí státem chráněných lip a zasahuje do lesního komplexu Dolní Bažantnice.

Na trase jsou velké informační tabule jednotlivých zastavení a malé desky popisující druhy stromů rostoucí podél stezky (borovice lesní, vejmutovka a Douglasova, buk lesní, bříza bělokorá apod.) a další informující o ptačích a netopýřích budkách či odchytu škůdců.

V třebíčském infocentru na náměstí lze ke stezce koupit pracovní listy např. pro školní exkurze.

Redakčně upraveno.

Zdroj: Lesy ČR 

Foto: Lesy ČR

 

 

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama