Zelenenoviny.cz
Vysočiny

Nový rekreační areál s cyklostezkou otevřeli v Pelhřimově

28.8.2023 | Město Pelhřimov

Obyvatelé Pelhřimova mají v létě možnost rekreace u rybníka Stráž, který je vhodný ke koupání i rybaření. Nyní dostala plocha u rybníka novou, moderní podobu. Mezi novinky patří i cyklostezka.


Za velkého zájmu veřejnosti byla ke konci července slavnostně otevřena cyklostezka a související relaxační zóna u rybníka Stráž. Lidé si mohli vyzkoušet discgolf či hru pétanque. Přes kilometr dlouhá cyklostezka, upravený rybník s lávkami i místa, kde se rodiny mohou schovat před horkým sluncem, hned přilákaly desítky lidí.

 

Areál ještě čekají další úpravy, vzniká tam ještě povalový chodník na přítoku rybníka, který bude 340 metrů dlouhý. Zástupci města by chtěli doplnit i další atrakce, nějakou pumptrackovou dráhu a aktivity pro děti. 

 

V rámci revitalizačního projektu byla vybudována smíšená cyklostezka a chodník lemující obvod rybníka Stráž. Dále zde vznikla odpočinková zóna s lavičkami, dřevěné molo a parkoviště s kapacitou šesti parkovacích míst. Lesem blíže u břehu rybníka vede povalový chodník pro pěší. Dále je vybudováno plavecké molo, písčitá pláž, molo pro loďky a zpevněná plocha pro invalidní rybáře.

 

Smíšená víceúčelová cyklostezka v šířce tři metry je upravena asfaltovým povrchem. Část cyklostezky vedoucí po hrázi rybníka stojí na pilotech a je osazena železobetonovými deskami s kartáčovým povrchem. V tomto úseku je cyklostezka zúžena na dva metry a osazena oboustranným zábradlím. Cyklostezka navazuje na stávající cyklostezku do centra města, turistickou stezku do Starého Pelhřimova a cestu směřující k areálu Agrostroje (budoucí cyklostrasa).

 

Do lokality Stráž bylo při realizaci projektu investováno takřka 37 milionů korun. Největším investorem bylo město, významnou roli hrály i dotační prostředky. 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Pelhřimov 

Foto: tamtéž

 

 

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama