Zelenenoviny.cz
Vysočiny

Obyvatelé Žďáru nad Sázavou se budou mít lépe díky obnově zeleně

20.11.2018 | Město Žďár nad Sázavou

Během celého letošního roku probíhají úpravy zeleně ve Žďáře nad Sázavou. Město si od toho slibuje samé výhody, třeba větší bezpečí svých občanů, rozvoj jednotlivých lokalit pro budoucí generace a zkvalitnění údržby vybraných ploch, a myslí dokonce na přípravu na klimatické změny.


Na projektu obnovy zeleně se začalo pracovat již v roce 2014. Postupně byl vypracován tzv. pasport zeleně, což je dokument, ve kterém je zmapovaná a popsaná veškerá zeleň ve správě města. V letošním roce proběhlo kácení, odborné ošetření dřevin, výsadba nových dřevin, úprava a úklid dotčených ploch. Projekt by měl být dokončen do 30. 11. 2018.

Obnova zeleně se týká šesti hlavních lokalit - hřbitov Jamská a okolí Horního rybníka, horní hřbitov s prostorem u vstupu, vodojem, park u 5. ZŠ a lokalita Haškova, chodník od nádraží ke Žďasu a přístup ke Žďasu od ulice Strojírenské, Neumannova sídliště.

Hlavními důvody obnovy zeleně ve Žďáře nad Sázavou jsou bezpečnost obyvatel města, rozvoj jednotlivých lokalit pro budoucí generace, kvalitnější údržba vybraných ploch a také příprava na změny klimatu.

Projekt je financován z Operačního programu životního prostředí. Celkové náklady projektu činí 7 244 891,80 Kč Celková dotace pro město činí 60 % ze způsobilých výdajů, což je 4 105 721,58 Kč dle žádosti o dotaci.

V lokalitách dotčených revitalizací zeleně probíhá výsadba nových stromů. Vysazovány jsou především listnaté stromy, v menší míře i jehličnaté dřeviny. Ze skupiny listnatých stromů se vysazují dlouhověké, pomalu rostoucí dřeviny jako jsou např. buky, duby a lípy, které vytvoří kostru zelených ploch a nahradí v budoucnu vzrostlé stromy v jednotlivých lokalitách. Doplněny budou také o výsadbu krátkověkých rychle rostoucích dřevin, jako jsou například okrasné třešně, jabloně, jeřáby a stromovité magnólie, které výrazně kvetou, mají barevné plody, oživují prostor a v neposlední řadě poskytují potravu ptactvu. Ze skupiny jehličnatých stromů se vysazují především jedle, také borovice a jedlovce.

V každé lokalitě je umístěn informační panel, na kterém najdete mimo jiné informace o aktuálním stavu i počty vysazených stromů.

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Žďár nad Sázavou

Foto: Wikipedia

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama