Zelenenoviny.cz
Vysočiny

Pacov zavedl Door to door systém sběru odpadů a vyplácí se mu to

24.10.2022 | Pacov

Již více než rok funguje v Pacově Door to door systém. Díky investicím města a spolupráci s odpadářskou firmou má třídění odpadů v Pacově velmi dobrou úroveň, která se prokazatelně zvyšuje.V letošním roce se Pacov umístil na prvním místě prestižní soutěže My třídíme nejlépe. Na medailových pozicích se toto bezmála pětitisícové městečko v okrese Pelhřimov umisťuje dlouhodobě.

 

Aby bylo třídění pro obyvatele ještě jednodušší a pohodlnější, rok co rok investuje město do sběrné sítě a stále vymýšlí, jak ho co nejvíce zdostupnit. Smyslem jsou také nemalé finanční úspory. Nejdražší je totiž takový odpad, který je nevytříděný a skončí ve skládce.

 

Město Pacov je členem Sompo a.s. Spolupráce 117 obcí má velký smysl a přináší kýžené efekty. Tato odpadářská firma v dubnu 2021 zavedla door to door (D2D) systém, v rámci kterého mají občané nádoby na třídění přímo u svého domu. Zavádění tohoto systému přineslo nemalou debatu, a proto je vhodné po roce fungování představit důležitá data. Byla zpracována analýza a výsledky jsou na první pohled viditelné. Zatímco ještě v roce 2003 tvořil komunální odpad 98 % všech odpadů, kterými se Sompo a.s. zabývalo, po dvaceti letech třídí nebo dokáže zpracovat už 40 % všech odpadů. A trend je jasný, stále méně odpadu končí na skládkách a stále větší podíl se dokáže využívat.

 

Podíl komunálního odpadu klesal víceméně plynule po velmi dlouhou dobu, ale se zavedením D2D došlo k daleko prudšímu snížení tohoto podílu. V černých popelnicích tak je stále méně a méně odpadu, což je pozitivní zpráva. Řečí čísel – v komunálním odpadu skončilo i díky D2D systému v uplynulém roce na skládce Hrádek u Pacova o 2 690 000 kg odpadu méně, než tomu bylo v předcházejícím roce.

 

Co se týče TetraPacků a kovů, vysbíralo se v uplynulém roce více než dvojnásobné množství těchto materiálů oproti průměru z minulých let. Nárůst u skla není nijak zásadní. A novinkou je sběr bioodpadu, toho Sompo svezlo více než dva a půl tisíce tun. Bioodpad končí v kompostárnách, a to jak obecních, tak i u zemědělských podniků. Díky tomu nekončí tato cenná surovina ve skládce, ale je opětovně použita pro půdu. 

 

Zavedené změny se kladně promítají do ekonomiky odpadového hospodářství, a to zhruba ve výši 2 mil. Kč. Důvodem je snížení množství ukládaných odpadů do skládky a tím i nižší poplatky za uložení odpadu. Ekonomiku svozu odpadů také pozitivně ovlivňují vyšší výkupní ceny kvalitně vytříděných surovin. Oproti tomu rostou provozní náklady, především za pohonné hmoty a energie. Úspory a vyšší příjmy za prodané suroviny ale převyšují vyšší provozní náklady. Nutno podotknout, že příznivé ekonomické výsledky ovlivnilo nejen zavedení D2D systému, ale také průběžné investice do technologií třídění, především pak výstavba nové třídící linky v Hrádku u Pacova. Tato třídící linka dokáže kvalitně třídit nejen papír a plast, ale také kovy. Kovové obaly je možné již nějakou dobu odkládat do kontejnerů na plasty. Třídící linka pak díky technologii magnetů třídí železné obaly a díky technologii vířivých proudů hliníkové obaly.

 

Město Pacov plánuje v letošním roce další modernizaci a rozšíření sběrné sítě odpadů. Rozpočet města počítá s budováním dalších kontejnerových stání, a to především v lokalitách s bytovými domy, v místních částech či u Komunitního centra Pacov a u Domu sociálních služeb Pacov. 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Pacov

Foto: Město Pacov

Více informací najdete v rubrikách:Reklama