Zelenenoviny.cz
Vysočiny

Přírodní zahrada Rozmarínek v Petrávči u Velkého Meziříčí je oázou klidu

13.10.2023 | Park roku

Přírodní zahrada, která vznikla před pár lety nedaleko Velkého Meziříčí, se uchází o cenu Park roku 2023. Tím dokazuje to, jak dobře byla navržena i zrealizována bez ohledu na to, jak soutěž dopadne. Jak vcházelo dokončené dílo do podvědomí lidí v okolí, stala se postupně zahrada oblíbeným cílem výletů. Účelem soutěžní přehlídky je zviditelnit kvalitní veřejně přístupná díla krajinářské architektury.


Areál Zahrad Rozmarínek se nachází v obci Petráveč u Velkého Meziříčí. Záměrem díla bylo navázat na rodinnou tradici hospodaření na polích, která je datována k počátku 19. století a zhotovit prostor pro inspiraci k tvorbě vlastní zahrady pro širokou veřejnost. Již na začátku projektu se klidné místo uprostřed přírody nabízelo k relaxaci, setkávání lidí, konání veřejných akcí apod. Zahrady se skládají z několika tematických úseků zahrnujících různá pojetí zahrad. 


Hlavní cesta, která spojuje horní a spodní partie parku, částečně vymezuje jednotlivé typy zahrad. Další cesta je vedena ve spodní části venkovské zahrady a symbolizuje v přeneseném smyslu koloběh života a navracení se k původním tradicím.


Samotné úseky zahrad prezentují různá stanoviště a zahradní styly. Jílové jezírko představuje myšlenku přírodní zahrady. V prostoru se vyjímá smuteční vrba, která tvoří duši přírodního prostoru. Jílové jezírko je napájeno dešťovou vodou a tím přirozeně zadržuje vodu v krajině.  Stepní zahrada je ukázkou extrémního stanoviště na přímém slunci. Lesní zahrada imituje skladbu přirozeného lesa. Venkovská zahrada navrací zahradní turisty do dob „našich babiček“. Nacházíme zde klasické venkovské trvalky, bohatě kvetoucí keře a staré odrůdy ovocných dřevin. Bílá zahrada s bíle a šedě olistěnými trvalkami je formálnějšího rázu – lemovaná zimostrázovým plůtkem a ukázkovým živým plotem z habru a buku. Levandulové políčko s úhlednými řádky rostlin je připomínkou doby, kdy se na polích pěstovaly brambory, řepa a obilí. V bylinkové zahradě jsou vysazené byliny dle účinků a motýlí zahrada seznamuje širokou veřejnost s pestrými medonosnými rostlinami.


Součástí areálu je i samoobslužný bar se zelenou střechou zapuštěný v zemi, velká a malá dřevěná pergola a kancelář v podobě Hobitího domu se zelenou střechou. V celém areálu se nachází mobiliář, který odpovídá stylu dané zahrady. V sezóně je areál veřejnosti otevřen denně od 9 h do západu slunce. Začátek realizace byl v roce 2014, otevření areálu veřejnosti v roce 2017. Tematické zahrady vznikaly svépomocí, bez dotací a za pomoci rodinných příslušníků a brigádníků tzv. na „zeleném poli“. Zahrady Rozmarínek jsou certifikované jako přírodní zahrada.

 

Posláním soutěžní přehlídky Park roku je popularizace krajinářské architektury formou představení realizací projektů  s vysokou biotechnickou, technickou i estetickou hodnotou. Přehlídka klade důraz na systémový přístup, neboť cílem krajinářské architektury je řešit komplexně otázky ekologické udržitelnosti, kvalitní a zdravé krajiny, kolektivní paměti, historického dědictví, kultury a spravedlivého využití území. Smyslem a základním posláním díla krajinářské architektury je jeho komplexní polyfunkční působení k zachování a rozvoji životního prostředí člověka s přihlédnutím k adaptaci a mitigaci v oblasti změny klimatu.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: parkroku.cz

Foto: tamtéž

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama