Zelenenoviny.cz
Vysočiny

U Jihlavy vznikla nová přírodní rezervace Rašeliniště pod Trojanem

6.3.2021 | Kraj Vysočina

Nedaleko od krajského města Jihlava se rozkládá typické rašeliniště s mnoha druhy chráněných rostlin a živočichů. Nyní bylo vyhlášeno za přírodní rezervaci.

 

 

 

 

 

 


Na Jihlavsku byla nařízením rady kraje zřízená nová přírodní rezervace Rašeliniště pod Trojanem. Na území s rozlohou 12,7 hektaru mezi vesnicemi Hlávkov, Jiřín a Šimanov jsou rašeliniště a mokřady typické pro Českomoravskou vrchovinu. Lokalita je významná také z pohledu fauny. 

 

Předmětem ochrany přírodní rezervace je soubor přírodně cenných biotopů, zejména nevápnitá mechová slatiniště a přechodová rašeliniště, vegetace vysokých ostřic, vlhké pcháčové louky a smilkové trávníky s výskytem zvláště chráněných a významných ohrožených druhů, které jsou na tyto biotopy vázány.
 

Na Vysočině je 204 maloplošných zvláště chráněných území, přírodních rezervací je mezi nimi 77.

 

Území u Jiřínského potoka poblíž kopce Trojan se nachází necelých 20 km od Jihlavy. Město Jihlava jej vyhlásilo za přechodně chráněnou plochu už v roce 2005 a dalo také podnět k jejímu vyhlášení za zvláště chráněné území. 

 

V nové rezervaci se vyskytují chráněné i ohrožené druhy. Mezi početnými druhy rostlin jsou vedle vysokých ostřic zastoupené například rosnatka okrouhlolistá, nachově kvetoucí orchidej prstnatec májový nebo vachta trojlistá, která kvete bíle koncem jara. Vyskytují se tam motýli, vážky, ještěrky, obojživelníci i vzácní brouci. Z ptáků lokalitu mimo jiné využívají krahujci, krkavci, potápky, ťuhýci, sluky nebo černí čápi. 

 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Kraj Vysočina

Foto: Pixabay

 

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama: