Zelenenoviny.cz
Vysočiny

V přírodních meandrech zadržuje Lovecký potok vodu

20.6.2024 | Lesy ČR

Mezi Třeští a Stonařovem se rozkládá krajina lesů, rybníků a tůní, jde o přírodní park Rybníky v Pouštích. Lesy ČR se postarali o navrácení Loveckého potoka do jeho přirozené toku.

 


Kdysi uměle napřímené koryto levobřežního přítoku Loveckého potoka v přírodním parku Rybníky v Pouštích na Jihlavsku loni vodohospodáři z Lesů ČR vrátili do meandrů. Kromě toho vyhloubili pět tůní a vytvořili mokřady. Díky projektu dotovanému 2,26 miliony korun Evropskou unií zůstává voda v krajině.


Práce na 1 643 metrech čtverečních trvaly od září do prosince. „V korytě je i mrtvé dřevo, které zajišťuje stabilitu dna i to, že se nebude více zahlubovat. Kmeny navíc poskytují úkryt živočichům,“ říká Pavel Hopjan, vedoucí správy toků pro povodí Dyje z Lesů ČR. Mělký nivní pás s tůněmi vyhovuje mokřadním zvláště chráněným rostlinám jako je puchýřka útlá nebo živočichům, například kuňce obecné.

 

Aby se vytvořily biotopy pro vodomilné rostliny a živočichy, jsou na levém břehu toku čtyři neprůtočné tůně a vpravo jedna průtočná. Části kmenů a větví tvoří dvě broukoviště.

 

Celý přírodní park s několika rybníky a dubovým stromořadím určitě stojí za vidění.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Lesy ČR

Foto: tamtéž

 

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama