Zelenenoviny.cz
Vysočiny

Žít doma – projekt domácí péče o seniory

12.4.2019 | Dagmar Martakidu

Do projektu Institutu sociální práce Žít doma se zapojily tři města z Vysočiny - Nové  Město na Moravě, Pelhřimov a Světlá nad Sázavou. Co je cílem projektu?


Řešením těžké životní situace seniorů a lidí se zdravotním postižením, kteří jsou závislí na péči druhých, nemusí být vždy odchod do domova pro seniory. Pečovatelské služby, ať již ambulantní nebo terénní fungují tradičně spíše jako "výpomoc" v domácnosti. Pečovatelky převážně obstarávají úklid, nákupy nebo roznášku obědů. Bohužel jim pak často nezbývá čas ani síla na odbornější péči, kterou senior potřebuje pravidelně a soustavně. Pečovatelské služby se v rámci projektu dozví, jak nejlépe podpořit setrvání těchto lidí v domácím prostředí.

 

Projekt například poukazuje na to, že běžné úklidové práce nebo rozvoz obědů mohou zajišťovat externí dodavatelé. Díky tomu se pak mohou pečovatelky věnovat přímé péči u lůžka, pomoci při osobní hygieně, při podávání jídla nebo koupání. 

 

Kromě toho již několik let úspěšně fungují i ve městech na Vysočině známé Senior Taxi, pomáhající s přepravou nemocných, seniorů nebo handicapovaných. V Jihlavě je tato služba posílena ještě fungováním Novodobé sanitky, kterou provozuje společnost Generace Vysočina. Za jednu jízdu si účtuje 80 Kč a díky dotaci z jihlavského magistrátu si může dovolit poskytnout svým uživatelům dvakrát týdně slevu, tedy poloviční cenu jízdného. 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Institut sociální práce, město Jihlava

Foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:Reklama