Zelenenoviny.cz
Vysočiny

Budova kovárny ve Věžnici na havlíčkobrodsku byla zachráněna před zapomenutím

15.5.2022 | Kraj Vysočina

Bývalá budova kovárny v obci Věžnice v okrese Havlíčkův Brod měla štěstí. Přímluvy památkářů jí zachránily před demolicí a úplným zapomenutím. Stala se z ní kulturní památka, tudíž místo pro připomenutí dob dávno minulých, místo užitečné pro další generace.


Stavba bývalé kovárny v Dolní Věžnici vznikla po roce 1850 mezi dvěma rybníky původně jako obecní sýpka. Objekt byl v roce 1879 upraven na školní třídu a byt učitele a kvůli tomu do značné míry i přestavěn. Střechu ozdobila šestiboká zvonička. Úpravou v roce 1890 na obytný dům došlo k rozdělení školní třídy na dvě místnosti. Pod jižnější z nich byl vyhlouben klenutý sklep. Konečně v roce 1894 byla do severní místnosti vestavěna kovářská výheň a budova začala sloužit jako kovárna, v níž po epizodickém působení Karla Řezníčka provozoval živnost téměř půl století Jan Pejchal. Ten budovu od obce v roce 1936 odkoupil a provedl poslední větší opravu budovy. Jediným výraznějším mladším zásahem se v roce 1987 stala oprava komínu.

 

Souběžně prováděné menší opravy již nemohly zabránit opuštění nemoderního objektu, který byl kolem roku 2000 v podstatě zanechán zkáze. Památkově chráněný objekt s charakteristickou zvoničkou v podobě sanktusníku na vrcholu střechy se léta nacházel ve špatném technickém stavu. Obec objekt v roce 2017 koupila v havarijním stavu s tím, že ho zdemoluje. Po medializaci a vyjádření zájmu památkových orgánů bylo od demolice ustoupeno, a naopak došlo v roce 2020 k prohlášení objektu kulturní památkou a započalo se s pracemi na jeho postupné obnově. 

 

V roce 2021 se podařilo získat dotaci z prostředků MK ČR zejména na opravu krovu, střechy a klempířských prvků. Celkové náklady nakonec přesáhly půl milionu. Práce na záchraně historického objektu budou pokračovat i v dalším roce, kdy je naplánovaná oprava venkovních oken a odborný vlhkostní průzkum.

 
Ohledně budoucího využití plánuje obec obnovení zvonění v opravené zvoničce. Zvon byl sejmut z bezpečnostních důvodů a nyní je uložen na obecním úřadě. Až to bude možné, bude navrácen zpět na místo a opět bude plnit svoji funkci v dolní části obce. Podle slov starosty by zde rádi vybavili kovářskou dílnu a udělali z ní expozici. Ve hře je i možnost konání kovářských dní v budoucnosti s reálným využitím výhně. V obytné části, kterou tvoří již prakticky jen chodba a dvě malé místnosti, zvažuje obec umístění expozice o obci.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Kraj Vysočina

Foto: Kraj Vysočina

 

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama