Zelenenoviny.cz
Vysočiny

Kovárna se zvonicí ve Věžnici je novou kulturní památkou

28.3.2021 | NPÚ

Ve Věžnici na Havlíčkobrodsku bude zachráněna stará kovárna. Ještě nedávno měla být budova kovárny zbourána. Místní zastupitelstvo teď řeší opravu.

 


Národní památkový ústav vyhlásil "kovárnu se zvonicí ve Věžnici" novou kulturní památkou. Podle slov pracovníka NPÚ představuje kovárna ve Věžnici unikátní a typově zajímavou stavbu, která svědčí o provozu dřívější řemeslnické činnosti, tedy i o způsobu života našich předků. Zároveň reprezentuje regionální lidové stavitelství druhé poloviny 19. století.

 

Budova bývalé kovárny je přízemní zděnou a částečně podsklepenou stavbou obdélného půdorysu. Stavba vznikla po roce 1850 jako obecní sýpka, v roce 1879 byla upravena na školní třídu a byt učitele, od roku 1894 sloužila nejen pro bydlení, ale i jako kovárna. Objekt plnil také funkci zvoničky v podobě sanktusníku umístěného na vrcholu střechy. Stavebník ani stavitel není znám.

 

„Historická, architektonická a památková hodnota kovárny ve Věžnici spočívá v jejím stáří, autenticitě dochovaných prvků, původní dispozici, vícevrstevnatém stavebním vývoji a také ve spojení řemeslného provozu s funkcí venkovské zvonice“ shrnuje Miloslav Záškoda z telčského pracoviště Národního památkového ústavu, který se na prohlášení kulturní památky podílel.

 

Při vědomí existence zvonu, jenž je v majetku a opatrování obce, se jedná o unikátní historický celek. K nejzajímavějším dochovaným prvkům patří vedle zvonice a celé její konstrukce také datovaný krov, okenní výplně snad z konce 19. století, klenutý sklep, relikty architektonického členění fasády a kromě toho původní dispozice spojující obytný, hospodářský a výrobní účel objektu. Tou nejcennější částí je však vlastní kovářská dílna s částečně zachovaným původním vybavením (zděné těleso výhně s otvorem pro připojení měchu a kónickým ústím komína, nika s policemi na nářadí a masivní ponk).

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: npu.cz

Foto: npu.cz

 

 

 

 

 

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Reklama: