Zelenenoviny.cz
Vysočiny

Město Ždírec nad Doubravou vysázelo stromy s podporou od Nadace ČEZ

23.5.2024 | Ždírec nad Doubravou

Ždírec nad Doubravou vysadil ke konci minulého roku 135 listnatých a ovocných stromů na více místech ve městě. Výsadba stromů je jednou z důležitých činností, jak se starat o krajinu kolem nás, a město ji dlouhodobě podporuje. 


Nové stromořadí ovocných stromů je vysázené na cestě mezi poli v lokalitě mezi Benátkami a Chlumem, kde významně rozdělí velké lány polí a pomůže bránit erozi půdy a chránit vodu v krajině.

 

Nové stromořadí je umístěno také podél řeky Doubravy za hasičským hřištěm. Podél cesty mezi Pobočným rybníkem a Novým Ranskem se podařilo dosázet stromy do mezer ve stromořadí. Zde jsou vysázeny lípy, javory, duby a břízy.

 

Doplnit stromořadí se podařilo také kolem polních cest nad Horním a Novým Studencem. Velké poděkování patří Nadaci ČEZ za poskytnutý nadační příspěvek na nákup sazenic stromů a pomocného materiálu k výsadbě. Poděkování patří také panu Petru Junovi, který tyto sazenice pro město Ždírec nad Doubravou sehnal a zajistil pomoc při jejich odborné výsadbě. 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Ždírec nad Doubravou

Foto: tamtéž

 

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama