Zelenenoviny.cz
Vysočiny

Žďár nad Sázavou

Ve Velké Bíteši vysadili dobrovolníci nové stromky u mateřské školy a na sídlišti

30.11.2022 | Velká Bíteš

Město Velká Bíteš připravilo projekty k výsadbě nové veřejné zeleně ve městě. Přizvalo své obyvatele, aby se zapojili do práce a pomohli tak ozelenit kousek svého města. více …


Žďár má unikátní biosolární střechu jako první v republice

7.10.2022 | Město Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou společně s ČVUT vytvořilo solární elektrárnu na zelené střeše garáží u polikliniky. Panely zde dodávají více elektřiny než na klasické střeše, protože voda odpařovaná rostlinami je ochlazuje. Jde o jeden z pilotních projektů v České republice. více …


Žďár nad Sázavou zavlažuje sportoviště dešťovou vodou

27.7.2022 | Český rozhlas Vysočina

Žďár nad Sázavou patří mezi města, která hledají cestu, jak zadržet vodu v krajině. Dokončuje projekt stavby tří velkých retenčních nádrží ve sportovním areálu na Bouchalkách. Chce ji využít k zavlažování herních ploch, aby se nemusela čerpat voda z přilehlé řeky. více …


V Habří na Bystřicku mohou turisté navštívit nové soukromé muzeum

13.6.2022 | Bystřice nad Pernštejnem

V malé vesnici Habří vzniklo soukromé muzeum s dlouhodobou výstavou „Tajemné Habří a svobodný statek č.1 – historie a život“. Otevřeli jej manželé Buchtovi a z lásky k historii chtějí zájemcům zprostředkovat atmosféru života ve svobodném dvoře, který tu kdysi stával. 

  více …


Naučná stezka Kolem Zelené hory ve Žďáře nad Sázavou je znovu zpřístupněna

10.5.2022 | Zámek Žďár nad Sázavou

V nedávné době byla zrekonstruována naučná stezka Kolem Zelené hory ve Žďáře nad Sázavou. Stezka kolem Konventního rybníku nabízí pohledy na Zelenou horu, žďárský zámek a okolní přírodu. Procházka přírodou po nových dřevěných chodníčkách je balzámem pro duši.  

 

  více …


Kolem cesty ke kapličce v Hrbově vysází dobrovolníci nové stromky

12.3.2022 | Jednoměsto

Velkomeziříčský spolek Jednoměsto pořádá 20. března veřejnou výsadbu ke zvelebení cesty ke kapličce ve vesničce Hrbov, což je místní část Velkého Meziříčí. Zůčastnit se může každý, kdo chce udělat něco dobrého pro krajinu.  více …


Školní zahrada slouží k výuce i jako ateliér ve Velké Bíteši

26.1.2022 | Základní a praktická škola Velká Bíteš

Základní a praktická škola ve Velké Bíteši má školní zahradu, na které mají žáci po celý rok co dělat a kterou chtějí neustále zlepšovat svými novými nápady. Díky pergole jim slouží také jako přírodní učebna.

  více …


Ve Žďáře nad Sázavou probíhá rozsáhlá obnova zeleně

10.1.2022 | Žďár nad Sázavou

Již v loňském roce začalo město Žďár nad Sázavou plánovat revitalizaci stromořadí ve městě. V roce 2021 to byly přípravné práce, kácení dřevin a také odborné ošetření a výsadba nových dřevin, úprava a úklid ploch. Pro letošní a další roky je v plánu provádění následné péče o nově vysázené stromy: zálivka, údržba výsadbových mís a kotvení stromů apod.

  více …


Ve Žďárských vrších se revitalizují rybníky i koryta řek

14.10.2021 | AOPK ČR

Letošní rok je ve znamení budování a revitalizování rybníků, koryt řek a jejich okolí na území Žďárských vrchů. Jsou to výborné kroky pro přírodu, zejména v boji se suchem.

  více …


Nová retenční nádrž Okrouhlice byla vybudována u Pikárce na Žďársku

14.10.2021 | Kraj Vysočina

Ve vytipované lokalitě v katastrálním území Pikárec, na pravostranném přítoku Lučního potoka vznikla nová vodní nádrž, určená především k zadržování vody v lese. více …