Zelenenoviny.cz
Vysočiny

V Křižánkách otevřeli nové Komunitní centrum Stodola

21.7.2021 | Kraj Vysočina

I malé obce chtějí žít společenským životem a důkazem o tom, že to jde, jsou Křižánky na Novoměstsku se svým vzdělávacím a komunitním centrem, které bylo právě otevřeno.

 


V Křižánkách v okrese Žďár nad Sázavou s necelých čtyři sta obyvateli otevřeli nově zrekonstruované komunitní centrum STODOLA. Slavnostního přestřižení pásky se zhostily děti z místní ZŠ a MŠ, které centrum jako zástupci nejmladší generace obce budou také v budoucnu nejvíce využívat. Pro přítomné si děti připravily krátký kulturní program s písničkami.

 

Rekonstrukce se podařila díky finanční podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu. Společenské prostory byly vytvořeny v původní hospodářské budově Panského domu. Šlo o náročnou přestavbu v památkově chráněné nemovitosti. Do prací se zapojili i místní řemeslníci, kterým při slavnostním otevření starosta Jan Sedláček jmenovitě poděkoval.

 

Součástí programu slavnostního otevření byla i prohlídka dalších projektů, které jsou ve fázi realizace nebo po dokončení. Jedním z nich je i projekt na vybudování tří sociálních bytů s celkovou kapacitou šest lůžek především pro mladé rodiny s nízkými příjmy, které mohou využívat do doby, než se zlepší jejich finanční situace. Další cílovou skupinou pro tento typ bydlení jsou naopak senioři, kteří již nemohou udržovat své domy a jenom s obtížemi se starají sami o sebe. Tito jsou často na sklonku svého života nuceni se odstěhovat z obce, tedy z místa, kde prožili celý svůj život, do pro ně cizích vzdálenějších sídel s domy s pečovatelskou službou. Obec již v minulosti několik sociálních bytů vybudovala, ale zájem stále převyšuje současné možnosti.

 

Dalším z projektů je Vzdělávací centrum, které bylo vybudováno v nástavbě nad místní prodejnou smíšeného zboží. Budova je vybavena bezbariérovým přístupem. K dispozici jsou dva sály, které je možné v případě potřeby spojit nebo naopak rozdělit pomocí mobilní zástěny. Součástí je vybavená kuchyňka, sociální zařízení a menší počítačová učebna.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Kraj Vysočina

Foto: Křižánky

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama