Zelenenoviny.cz
Vysočiny

Ve Velké Bíteši vysadili dobrovolníci nové stromky u mateřské školy a na sídlišti

30.11.2022 | Velká Bíteš

Město Velká Bíteš připravilo projekty k výsadbě nové veřejné zeleně ve městě. Přizvalo své obyvatele, aby se zapojili do práce a pomohli tak ozelenit kousek svého města.


První výsadba stromů proběhla na nové školní zahradě za potokem (MŠ Lánice), kde se v hojném počtu sešli dobrovolníci na nové školní zahradě v Lánicích, aby tam společnými silami vysadili stromy a keře. Do práce se zapojili rodiče dětí, zaměstnanci mateřské školy i samotné děti. Společnou prací strávili příjemné odpoledne, kde každý přiložil ruku k dílu, a tak se podařilo dílo zdárně dokončit. Všechny vysazené stromy jsou druhově původní a pomohou dětem získat povědomí o základní druhové skladbě dřevin naší krajiny - dub, buk, javory, habry, borovice, líska, bez, ovocné stromy a drobné ovocné keře, jejichž skladbu můžeme časem ještě rozšiřovat. Celkem bylo vysazeno 12 stromů a 15 keřů.

 

Pár dní na to proběhla druhá výsadba stromů na sídlišti ve Velké Bíteši. Zapojilo se mnoho dobrovolníků z místních bytovek, ale i odjinud, dobrovolní hasiči, kteří se mimo jiné postarali o zálivku stromů, mladí fotbalisté, kteří opravdu nezaháleli, ale i členové rady a zastupitelstva města. 

 

Celkem zde bylo vysazeno z grantového programu Nadace partnerství 25 ks stromů – jírovce, javory, habry, střemchy a několik ovocných stromů – třešeň, jabloň, slivoň, jeřáby a aronie. Všechny sazenice byly opatřeny ochrannými kůly, zality a nyní už nezbývá než vyčkat na jejich zdárné ujmutí.

 

Projekty byly vytvořeny díky grantovému programu Nadace partnerství a jsou spolufinancovány Státním fondem životního prostředí ČR, individuálními dárci veřejné sbírky a partnery iniciativy Sázíme budoucnost. Více informací o grantových programech je možné dohledat na webech www.sazimebudoucnost.cz, www.mzp.cz a www.sfzp.cz .

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Velká Bíteš

Foto: tamtéž

 

 

 

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama