Zelenenoviny.cz
Vysočiny

Lesní rybník Sochorov je odbahněný, daří se tu hlavně čolkům

09.06.2020

Letos byla dokončena oprava vodní nádrže v přírodní památce Sochorov. Zvláště chráněné území na Havlíčkobrodsku je známé výskytem obojživelníků, především čolka velkého.


 

Oblast lesního rybníka a jeho nejbližšího okolí je chráněná z důvodu výskytu vzácných obojživelníků a charakteristických druhů rostlin. Patří sem např. čolek velký, čolek horský, skokan krátkonohý, resp. ďáblík bahenní, kozlík dvoudomý, starček potoční a další. Jde o přírodní památku Sochorov, která se nachází asi 9 km jihozápadně od Havlíčkova Brodu.

 

V létě docházelo často na rybníku k poklesu vodní hladiny a přílišnému hromadění organické hmoty, což způsobilo uvolňování plynů a kyslíkové deficity. A to nebylo pro čolky vhodné. Projekt realizovaný v přírodní památce Sochorov se podařilo uskutečnit v poměrně krátké době tak, aby se voda v rybníce zachytila v jarních měsících, a tím byly vytvořeny příznivé podmínky nejen pro čolky už v letošním roce.

 

Během opravy došlo k částečnému odbahnění zátopy rybníka, k odstranění pařezů na návodní straně hráze, posílení, přesvahování a opevnění hráze lomovým kamenem a dále k vybudování těsnící clony před bezpečnostním přelivem. Při odbahnění bylo třeba zohlednit výskyt zvláště chráněného ďáblíku bahenního a také potřebu ponechání bezzásahové části litorálních porostů rybníka.

Celková rekonstrukce vyšla přibližně na 1,4 milionu korun a byla hrazena s pomocí evropských dotací.

 

Redakčně upraveno.

 

Zdroj: Kraj Vysočina

Foto: Kraj Vysočina

 

 

více …


Jihlava sbírá nepotřebná kola a brýle pro africké děti

25.05.2020

Jihlava znovu pořádá sbírku kol a brýlí pro Afriku. Lidé mohou nepotřebné věci darovat, místo aby je vyhodili. Brýle a kola pak poslouží dětem v Africe a dalším potřebn&yacvíce …


Týnské údolí v Třebíči má nové stezky za poznáním hornin a stromů

18.05.2020

Třebíč využila Týnské údolí k výstavě typických hornin Vysočiny a vytvořila zde naučnou dendrologickou stezku, kde lze sledovat stromový kalendář starých Keltů. Město tím chce mimo jiné připomenout, že staré národy žily v souladu s přírodou a chránili ji. více …


Ve Vepříkově sídlí neobyčejné muzeum věcí "z půdy"

05.05.2020

Stodola krásných krámů ve Vepříkově u Chotěboře je muzeum starých či zapomenutých pokladů, které vzniklo díky místním nadšencům. Ukazuje, jak se dříve bydlelo a pracovalo.  více …


Naučná stezka Bažantnice v Třebíči učí ochraně lesa

01.05.2020

Naučná stezka v okolí Třebíče slouží pro rodinné procházky i k výuce o ochraně lesa. více …


V Pelhřimově přibývají místa ke sportování na čerstvém vzduchu

14.04.2020

V areálu pelhřimovské základní školy se otevřelo multifunkční hřiště, které může využívat veřejnost.  více …